Menu Close

Problemy techniczne nie mogą naruszać praw obywateli. Zdalne sesje radnych do poprawy

Problemy techniczne nie mogą naruszać praw obywateli. Zdalne sesje radnych do poprawy

Przepisy dotyczące trybu zdalnego sesji rad gmin powinny znaleźć się w ustawie o samorządzie gminnym. To jedna z wielu rekomendacji Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczących obrad online organów samorządu terytorialnego.
Date:

20 April 2023