Menu Close

Jeśli zdalne sesje rady gminy – to jakie?

Jeśli zdalne sesje rady gminy – to jakie?

Pandemia Covid-19 spowodowała przeniesienie spotkań ze strefy fizycznej do wirtualnej. Dotyczyło to także spotkań organizowanych przez organy władzy publicznej, także tych mających umocowanie konstytucyjne.

Date:

14 April 2023

Authors: